Krzysztof Knittel


Kolejny album wydany przez Polskie Radio w serii "Muzyka naszych czasów" poświęcony został twórczości jednego z najbardziej interesujących kompozytorów współczesnych, uznawanego za czołowego przedstawiciela nurtu performances, tworzącego muzykę elektroakustyczną z zastosowaniem improwizacji, realizacji komputerowych i wielu śmiałych eksperymentów, również z pogranicza hip-hopu, rocka i sztuk wizualnych - Krzysztofa Knittla. Cztery prezentowane na płycie kompozycje pochodzą z różnych lat jego drogi twórczej. Najwcześniejsza - Lipps na trio jazzowe i orkiestrę - pochodzi z 1974 roku (ostateczna wersja powstała w roku 1978) i zamyka okres studiów u Włodzimierza Kotońskiego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Kolejne trzy utwory napisane zostały już w XXI wieku: El maale rahamim... (Boże, pełen miłosierdzia...) na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną w 2001 roku, a Koncert na klawesyn i orkiestrę oraz Pamiętnik z Powstania Warszawskiego na 5 aktorów, chór żeński, fortepian, wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną w 2004 roku. Podstawową cechą wyróżniającą wszystkie prezentowane kompozycje jest pogłębiona, poruszająca ekspresja oraz uwypuklenie elementu kolorystyki, uzyskiwane środkami muzyki elektronicznej. W ostatnich utworach Knittla zaznacza się również wyraźnie inspiracja ważkimi tematami, przede wszystkim historycznymi i religijnymi, jak w Pamiętniku z Powstania Warszawskiego, czy modlitwie El maale rahimim..., która powstała pod wpływem ujawnionej informacji o zbrodniach w Jedwabnem.

Warto podkreślić, że omawiana płyta jest pierwszą edycją fonograficzną zawartych na niej utworów.
  • Krzysztof Knittel. Krzysztof Knittel: "Koncert na klawesyn i orkiestrę", "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego", "El maale rahamim... (Boże, pełen miłosierdzia...)", "Lipps" na trio jazzowe i orkiestrę. Elżbieta Chojnacka - klawesyn, Piotr Adamczyk, Stanisława Celińska, Mateusz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Władysław Kowalski - aktorzy, Karolina Jaroszewska - wiolonczela, Aleksandra Krzanowska - fortepian, Jacek Partyka - instrumenty elektroniczne, Krzysztof Knittel - instrumenty elektroniczne, Tomasz Szukalski - saksofon, Wojciech Czajkowski - kontrabas, Janusz Stefański - perkusja, Chór Filharmonii Narodowej, Camerata Silesia, Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyr. Antoni Wit, Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Wojciech Michniewski, Jacek Kaspszyk. Polskie Radio SA 2006 - PRCD079, ADD 76'43".
Autor: Anna Iwanicka-Nijakowska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, marzec 2006.

Culture.pl
Facebook Twitter Reddit Share
envelope culture

Podobał Ci się nasz artykuł? English newsletter here

Zapisz się na newsletter

  • 0 subscribers
  • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
  • Email Marketingby GetResponse

Zobacz także: