Content anchor

Karol Ceptowski

Rzeźbiarz. Urodził się w 1801 w Poznaniu, zmarł w 1847 w Krakowie.


Kształcił się w zakresie rysunku i rzeźby pod kierunkiem Pawła Malińskiego w Warszawie, a następnie we Wrocławiu i Monachium. Około 1829 na zlecenie architekta Leo von Klenze wykonał korynckie kapitele w zamku królewskim w Monachium. Następnie kilka lat spędził w Rzymie w pracowni Bertela Thorvaldsena, odkuwając m. in. rzeźby tego artysty. Później kształcił się i pracował w Stuttgarcie (u Johanna Heinricha Danneckera) i w Paryżu (pod kierunkiem Jean-Jacquesa Pradiera). W trakcie pobytu we Francji stworzył płaskorzeźbę Polska w objęciach Francji, znaną z reprodukcji litograficznej. W 1934 wykonał rzeźby architektoniczne do zaprojektowanego przez Karla Friedricha Schinkla kościoła św. Mikołaja w Poczdamie. Od 1837 mieszkał w Poznaniu biorąc udział w wystawach i realizując zamówienia na rzeźbę dekoracyjną - między innymi w zamku w Kórniku koło Poznania oraz kościołach parafialnych w Kwilczu koło Międzychodu oraz Krzeszowicach koło Chranowa. Od 1839 mieszkał w Krakowie, gdzie wykładał rzeźbę w Szkole Rysunku i Malarstwa przy Instytucie Technicznym. Z jego pracowni wyszło szereg uzdolnionych rzeźbiarzy, między innymi Faustyn Cengler i Leon Szubert.

Do najwybitniejszych dzieł Ceptowskiego należą rzeźby wykonane w Krakowie, między innymi sarkofag Marii Kazimiery w krypcie katedry wawelskiej oraz posągi uczonych w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace te cechuje łączenie klasycyzującej antykizacji z elementami odwołującymi się do nowożytnych stylów historycznych - gotyku, renesansu i baroku.

Podstawowa bibliografia:

  • "Słownik Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy", t. I, Wrocław 1971 (Lidia Wilkowa, Zuzanna Prószyńska)
  • Aleksandra Melbechowska-Luty, Piotr Szubert, "Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889", Warszawa 1993


Autor: Piotr Szubert, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, styczeń 2003.
 

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2003/02/13
Facebook Twitter Reddit Share

Brak podobnych artystów.