fot. Piotr Lubomirski

Obecnie "Zachęta" jest największą i jedną z najbardziej prestiżowych galerii sztuki współczesnej w Polsce.

Galeria "Zachęta" powstała w 1900 roku. Została uznana za reprezentacyjny salon wystawienniczy Warszawy. Mieści się w gmachu wybudowanym w latach 1898-1900 z funduszy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które powstało w 1860 roku. W 1949 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało w historycznym gmachu Zachęty Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, które istniało do 1989 roku. Obecnie wystawiane są tu prace wybitnych artystów polskich i zagranicznych.

Prezentowane były dzieła m.in. takich artystów jak: Paul Cezanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Fernand Leger, Kazimierz Malewicz, Aleksander Rodczenko, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Henry Moore, Francis Bacon, Roy Lichtenstein, Joseph Beuys, Jean Dubuffet, a także Henryk Stażewski, Maria Jarema, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Jerzy Nowosielski, Jan Lebenstein, Roman Opałka, Piotr Potworowski i wielu innych wybitnych artystów.

Organizowane były tu również duże wystawy problemowe i historyczne, jak "Paryskie Salony Jesienne", "Ecole de Paris", "4 x Paryż", "Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku", wystawy grupy "Cobra" i międzynarodowa wystawa "Gdzie jest twój brat Abel?", "Polonia-Polonia", "Klasycy XX wieku", "Spętani-Wyzwoleni. Sztuka Austriacka XX wieku". W stulecie swojej działalności galeria zorganizowała głośną wystawę jubileuszową "100 lat sztuki Polskiej".

Kolekcja dzieł sztuki galerii zawiera ponad 600 dzieł malarskich, 2600 prac na papierze (grafika, rysunki, gwasze) oraz niewielką liczbę rzeźb i tkanin. Trzon zbiorów malarskich stanowią prace z lat 60. i 70. Co roku w "Zachęcie" prezentowana jest polska edycja wystawy "World Press Photo".

Galeria oprócz wystaw organizuje seminaria, konferencje, sesje naukowe i koncerty, natomiast w ramach działalności edukacyjnej wykłady, spotkania autorskie, zwiedzanie wystaw, pokazy slajdów i filmów o sztuce oraz spotkania koła miłośników sztuki.

"Zachęta" gromadzi dokumentację twórczości współczesnych artystów polskich.

Galeria "Zachęta" jest jednym z najstarszych i największych salonów wystawowych w Polsce. Przez blisko 45 lat zorganizowano w Zachęcie i Galerii "Kordegarda" ponad 2000 wystaw indywidualnych i zbiorowych sztuki polskiej i obcej. Dzięki rozbudowie i remontom powierzchnia sal wystawowych liczy obecnie 1765 m2.

Galeria wydaje katalogi, druki ulotne. Dziedziny sztuki prezentowane w galerii: malarstwo, rzeźba, grafika, instalacja, sztuka video, fotografia, rysunek, sztuka obiektu, film.


Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
Województwo mazowieckie
Tel: (+48 22) 827 58 54, 556 96 00
Fax: (+48 22) 827 78 86
WWW: www.zacheta.art.pl
Email: [email protected]