Content anchor

Stefan Bolesław Poradowski

Kompozytor, teoretyk muzyki, dyrygent i pedagog. Urodzony 16 sierpnia 1902 we Włocławku, zmarł 9 lipca 1967 w Poznaniu.

Początkowo kształcił się w Konserwatorium Winterfelda w Bydgoszczy. Następnie, w latach 1922-26, studiował kompozycję i teorię muzyki pod kierunkiem Henryka Opieńskiego w Konserwatorium Poznańskim oraz prawo i muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim. Uzupełniające studia kompozytorskie odbył w Berlinie u Emila Reznička. Po powrocie do Poznania przez pewien czas był nauczycielem gry na skrzypcach i teorii muzyki w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W latach 1927-39 dyrygował Chórem "Harmonia". W 1930 został profesorem teorii i kompozycji w Konserwatorium Poznańskim. Kierował także orkiestrą kameralną poznańskiej uczelni. Ponadto prowadził orkiestrę kameralną Poznańskiego Towarzystwa Oratoryjnego (1932-39) i wykładał w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy (1935-39).

W 1945 ponownie objął klasę teorii i kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, pełniąc jednocześnie funkcję prorektora (1957-60) oraz dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury (1960). W latach 1955-67 prowadził zajęcia z zakresu kompozycji i kierował Katedrą Kompozycji także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Jego uczniami byli m.in. Jan Astriab, Florian Dąbrowski, Andrzej Koszewski, Bogusław Madey, Tadeusz Natanson, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Leszek Wisłocki.

Napisał wiele podręczników z zakresu teorii muzyki, w tym "Nauka harmonii" (1931), "Instrumenty muzyczne" (1938), "Diatoniczne modulacje harmoniczne" (1939), "O fudze" (1962), "Akustyka dla muzyków" (1964), "Sztuka pisania kanonów" (1965).

Stefan Bolesław Poradowski otrzymał m.in. Nagrodę Artystyczną miasta Poznania (1947), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1966).

Ważniejsze kompozycje:

 • Duety (Sonatiny) na 2 skrzypiec (1922-25)
 • Kwartet smyczkowy nr 1 "Metamorfozy" (1923)
 • Panie, o Panie na sopran lub tenor z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1923)
 • Idę przy tobie na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
 • Zaloty na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
 • Każda pieśń moja na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
 • Kwartet smyczkowy nr 2 (1923)
 • Modlitwa Pańska, pieśń na chór męski a cappella (1924)
 • Veni Creator, hymn na chór mieszany a cappella (1924)
 • Kawatyna na skrzypce i fortepian (1924)
 • Mazurek na skrzypce i fortepian (1924)
 • Suita antyczna na orkiestrę smyczkową (1924)
 • Potężny Boże, psalm na chór męski a cappella (1924)
 • Pieśń loretańska na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1924)
 • Modlitwa Pańska na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1924)
 • Dyngus kujawski, suita na tematy ludowe na orkiestrę (1925)
 • Preludium i fuga na fortepian (1925)
 • Sinfonietta na tematy ludowe na małą orkiestrę symfoniczną (1925)
 • Sonata na skrzypce i fortepian (1925)
 • Sonatina klasyczna nr 1 na fortepian (1925)
 • Sonatina klasyczna nr 2 na fortepian (1925)
 • Tryumf, kantata na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1925)
 • Do pieśni, oda na chór męski a cappella (1925)
 • Ego sum pastor bonus, motet na chór mieszany a cappella (1925)
 • Błogosław Matko, pieśń na chór męski a cappella (1925)
 • Ave Maria, pieśń na chór męski a cappella (1925)
 • Chwalmy Króla Niebieskiego (Pieśń do św. Antoniego) na chór męski a cappella (1925)
 • Koncert klasyczny na violę d'amore i orkiestrę smyczkową (1925-26)
 • Uwertura dramatyczna na orkiestrę (1925-26)
 • Rondo-krakowiak na orkiestrę (1925-26)
 • Z pokorą upadamy, msza polska na chór mieszany a cappella (1925, 1946)
 • Kanzona o przyjaźni na chór mieszany a cappella (1926)
 • Tryptyk na organy (1926)
 • Tryptyk na orkiestrę smyczkową (1926)
 • Capriccio na temat R. Kreutzera na orkiestrę smyczkową (1926)
 • Preludium na organy (1926)
 • Symfonietta na orkiestrę (1926)
 • Pieśń o wiośnie, kantata na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1926)
 • Ku mej kołysce, pieśń na chór męski a cappella (1926)
 • Śnieg cicho sypie, pieśń na chór męski a cappella (1926)
 • Cisza wieczorna, pieśń na chór męski a cappella (1926)
 • Nad Gopłem, pieśń na chór męski z tenorem solo a cappella (1926)
 • Kujawiak, pieśń na chór męski a cappella (1926)
 • Lis i kozioł, bajka na chór męski a cappella (1926)
 • Hej pieśni na chór mieszany a cappella (1927)
 • Na harfie, madrygał na chór mieszany a cappella (1927)
 • Widziadła, ballada na chór męski a cappella (1927)
 • Pieśń do Matki Boskiej Żnińskiej na chór mieszany a cappella a cappella (1927)
 • Hymn do Matki Boskiej Ostrobramskiej, hymn na chór mieszany a cappella (1927)
 • Symfonia nr 1 (1928)
 • Consolation (Nokturn) na skrzypce i fortepian (1928)
 • Siciliano na altówkę i fortepian (1928)
 • Mazurek na altówkę i fortepian (1928)
 • Na wiecznej fali, pieśń na chór męski a cappella (1928)
 • Rusałki, madrygał na chór męski a cappella (1928)
 • Narodziny wiosny na chór mieszany a cappella (1928-29)
 • Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 1 (1928-29)
 • Koncert na kontrabas i orkiestrę (1929)
 • Piejcie pieśń ojczystą na chór mieszany a cappella (1929)
 • Symfonia nr 2 (1930)
 • Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 2 (1930-33)
 • Koń Światowida (Poemat fantastyczny o poezji słowiańskiej) na tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1931)
 • Symfonia nr 3 (1932)
 • Symfonia nr (1934)
 • Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 3 (1935)
 • Czar poranka na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
 • Pieśń o nocy na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
 • Trzy pieśni ludowe na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
 • Tryptyk ludowy na sopran i orkiestrę smyczkową (1935)
 • Kwartet smyczkowy nr 3 (1936)
 • Symfonia nr 5 (1937-38)
 • Lament Matki Boskiej na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1938)
 • Sonata "Wspomnienia", tryptyk na fortepian (1939-44)
 • Odkupienie (Redemption), misterium wielkanocne na sopran dramatyczny, chór męski, chór żeński i orkiestrę symfoniczną (1939-45)
 • Serenada klasyczna na orkiestrę smyczkową (1940)
 • Z otchłani ku wolności, rapsod na chór męski a cappella (1940)
 • Cztery hymny eucharystyczne na Boże Ciało na chór mieszany a cappella (1940-46)
 • Idźmy, tulmy się jak dziatki na chór mieszany a cappella (1941)
 • Regina mundi, motet na chór mieszany a cappella (1941)
 • Jesu, flos Matris Virginis, motet na chór mieszany a cappella (1941)
 • Śpiewajmy Panu, msza polska na chór mieszany a cappella (1941)
 • Rapsodia polska na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1943-45)
 • W lesie, madrygał na chór mieszany a cappella (1945)
 • Niech drzemią róże, madrygał na chór mieszany a cappella (1945)
 • W ogrodzie, madrygał na chór mieszany a cappella (1945)
 • Pamiętam, duet na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu (1945)
 • Łabędź, duet na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu (1945)
 • Dyli, dyli, cykl wariacyjny na temat ludowy kujawski na chór mieszany a cappella (1945-46)
 • Preludium i Fuga na tematy z "Magnificat" W. Gieburowskiego na organy (1946)
 • Kwartet smyczkowy nr 4 (1947)
 • Uwertura koncertowa "Uroczysta" na orkiestrę (1947)
 • Missa Prima na chór mieszany a cappella (1947)
 • Nokturn (Do Chopina) na chór mieszany a cappella (1948)
 • Suita wielkopolska na 3 głosy i orkiestrę smyczkową (1949)
 • Rapsod poznański, kantata na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1949-50)
 • Ratusz poznański, poemat symfoniczny na orkiestrę (1950)
 • Sceny weselne, suita baletowa na tematy ludowe na orkiestrę (1950)
 • Symfonia nr 6 "Jubileuszowa" (1951-52)
 • Suita lubuska na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1951-52)
 • Pieśni na głos średni i orkiestrę (1952)
 • Trio na 3 kontrabasy (1952)
 • Nokturn na skrzypce i fortepian (1953)
 • Pieśń o Wiśle, kantata na tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1953-54)
 • Koncert na flet, harfę i orkiestrę smyczkową (1954)
 • Laur wawrzynowy (Wieniec laurowy), kantata na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1954-55)
 • Trio na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1955)
 • Nad wodą wielką i czystą na chór mieszany a cappella (1955)
 • Preludium i fuga na fortepian (1956)
 • Ziemia na chór męski a cappella (1956)
 • Symfonia nr 7(1958-61)
 • Żniwa, madrygał na chór mieszany a cappella (1960)
 • Płomienie, opera w 3 aktach (1960)
 • Nokturn na flet, harfę i smyczki (1961)
 • Preludium i toccata na skrzypce i fortepian (1961-62)
 • Trzy capriccia na kontrabas solo (1963)
 • Oj ni masz, ni masz, cykl wariacyjny na temat ludowy wielkopolski na chór mieszany a cappella (1963)
 • Missa Secunda (Pro Pace) na chór mieszany a cappella (1964)
 • Koncert skrzypcowy (1965)
 • Symfonia nr 8 (1966)
 • Sonata na skrzypce solo (1967)


Autor: Małgorzata Kosińska, listopad 2007
 

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2008/08/10
Facebook Twitter Reddit Share

Brak podobnych artystów.