Content anchor

Stanisław Wiechowicz

Kompozytor, dyrygent i pedagog. Urodzony 27 listopada 1893 w Kroszycach koło Kielc, zmarł 12 maja 1963 w Krakowie.

W 1908 ukończył IV Gimnazjum w Krakowie. Studiował grę na organach w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie (1908-11), teorię i kompozycję w Instytucie Emila Jaques-Dalcroze'a w Hellerau koło Drezna (1912-13) oraz w Konserwatorium Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Petersburgu - od 1914 do 1916, kiedy zmuszony został do przerwania nauki z powodu powołania do armii rosyjskiej. Po demobilizacji w 1918 osiadł w Charkowie, gdzie przez dwa lata był nauczycielem solfeżu i rytmiki w szkole prowadzonej przez żonę Walentynę Szaposznikow-Wiechowiczową. W 1921 powrócił do kraju. W Poznaniu, gdzie zamieszkał, objął funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Koła Śpiewackiego Polskiego, które w 1931 przekształciło się w Poznańskie Towarzystwo Oratoryjne. Prowadził także Chór im. Fryderyka Chopina (1927-30), Chór Męski "Echo" (1928-30), a od 1935 Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki. Pracował jednocześnie jako redaktor naczelny "Przeglądu Muzycznego", recenzent muzyczny w "Kurierze Poznańskim" oraz sprawozdawca muzyczny w kwartalniku "Muzyka Polska". Od 1921 był nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej w Poznaniu, od 1923 wykładowcą teorii muzyki w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. W latach 1926-27 kontynuował przerwane studia muzyczne jako stypendysta w Schola Cantorum w Paryżu. Po uzyskaniu w 1931 roku dyplomu z zakresu kompozycji w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie wykładał kompozycję w Konserwatorium Poznańskim.

W czasie II wojny światowej Stanisław Wiechowicz był zatrudniony oficjalnie jako prawnik kancelarii w majątku leśnym Tadeusza Halperta w Jeleńcu koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Zajmował się jednak nadal udzielaniem lekcji kompozycji i teorii muzyki, ponadto gromadził materiały do podręczników z zakresu dyrygowania, historii muzyki chóralnej i form wokalnych. Po wojnie przeniósł się do Krakowa, gdzie do śmierci był profesorem kompozycji i teorii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Pełnił tam również funkcje dziekana Wydziału Pedagogicznego i prorektora. Jego uczniami byli m.in. Krzysztof Penderecki, Lucjan Kaszycki, Juliusz Łuciuk, Krzysztof Meyer. Nigdy jednak nie stracił kontaktu z ruchem śpiewaczym - od 1947 był dyrektorem artystycznym okręgu krakowskiego, a od 1951 honorowym dyrektorem całego Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Współpracował przez wiele lat z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Napisał wiele prac z zakresu techniki dyrygowania chórem i czytania partytur, m.in. "Dyrygent chóralny i formy wokalne", "Dzieje chóru i rozwój praktyki chóralnej", "Czytanie partytur", "Podstawowe uwagi dla dyrygentów chóralnych".

W 1928 otrzymał I nagrodę na konkursie ogłoszonym z okazji Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego za Oj ty wolo na chór mieszany (1928), w 1939 - Państwową Nagrodę Muzyczną za całokształt działalności kompozytorskiej, w 1948 - I nagrodę na Krajowym Konkursie Olimpijskim i brązowy medal olimpijski na Międzynarodowym Olimpijskim Konkursie Sztuki w Londynie za Kantatę żniwną (olimpijską) na 8-głosowy chór mieszany (1940-47), w 1950 - Państwową Nagrodę Artystyczną II stopnia, w 1951 - I nagrodę za suitę Kasia na orkiestrę smyczkową i 2 klarnety (1946) na Festiwalu Muzyki Polskiej, w 1953 - Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 1955 - I nagrodę na konkursie kompozytorskim zorganizowanym z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie za Koncert staromiejski na wielką orkiestrę smyczkową (1954), w 1961 - Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za List do Marc Chagalla na głosy solowe, recytatorów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1961).

Ważniejsze kompozycje:

 • Widmo (We śnie mi się jawi) na głos z fortepianem (1918)
 • A że zapomnieć ciebie muszę na głos z fortepianem (ok. 1920)
 • Pocałunek (Słodko usta ustom rade) na głos i fortepian (ok. 1920)
 • Czego ty bledniesz na głos i fortepian (1921)
 • Babie lato, poemat symfoniczny na orkiestrę (1922)
 • Na polu wiśnia na chór mieszany (1922)
 • Kiedy będzie słońce i pogoda na chór żeński (1922)
 • W olsynie, w gęstej krzewinie na chór mieszany (1922)
 • Kołysanka (Uśnijże mi, uśnij) na chór mieszany (1922)
 • Przedzierzgnę się siwą gołębicą na chór mieszany (1922)
 • Gdzie mi się podziały tulipany na chór mieszany (1922)
 • Z tamtej strony rzeki na chór mieszany (1922)
 • Moja Kasiu, moja droga na chór mieszany (1923)
 • Matulu moja, krakowiak na chór mieszany (1923)
 • Inom cie uwidzioł na chór męski (1923)
 • Chodziła po sieni, kołysanka na chór mieszany (1923)
 • Z tamtej strony jeziora na chór męski (1923)
 • Nie chcę cię Kasiuniu [wersja I] na chór mieszany (1923)
 • Karafiol (Jestem sobie chłopak młody), piosenka żołnierska na chór męski (1923)
 • W dzikim boru na chór mieszany (1923)
 • A siadajże na wóz [wersja I] na chór mieszany (1923)
 • Maciuś na chór męski (1923)
 • Deszczyk pada na chór mieszany (1923)
 • Wysła na pole na chór mieszany (1923)
 • Pragną oczki [wersja I] na chór mieszany (1923)
 • Oj jeno ja na wojenkę pojadę na chór mieszany (1923)
 • Wdycki, wdycki na chór mieszany (1924)
 • A siadajże na wóz [wersja II] na orkiestrę smyczkową (1924)
 • Matulko moja na chór męski (1924)
 • Kto ma szwarną żonę na chór mieszany (1924)
 • Śniło mi się śniło na chór męski (1924)
 • A te rudzkie dziewki na chór mieszany (1924)
 • Wyszła dzieweczka na chór męski (1924)
 • Jenoch jednego braciszka miała na chór mieszany (1924)
 • Koniarze, koniarze na chór mieszany (1924)
 • Miałam ci ja pierwszego na chór męski (1924)
 • Jestem ja dzieweczka na chór mieszany (1924)
 • Z tamtej strony przeory na chór mieszany (1924)
 • Leciały gęsi [wersja I] na chór męski (1924)
 • Na koniczka wsiadał na chór mieszany (1924)
 • Służyłam u pana [wersja I] na chór mieszany (1924)
 • Ach biada mnie na chór męski (1924)
 • Kiedym ja szedł na chór męski (1924)
 • Ach na polu na chór męski (1924)
 • Chodziłem ja po grobelce na chór męski (1924)
 • Nie wiedziała co czyniła na chór mieszany (1924)
 • Wyleciał mi ze krza na chór mieszany (1924)
 • Żenie pastereczka na chór męski (1924)
 • Bez wodę koniczki na chór mieszany (1924)
 • Jakech ja konie pasł na chór męski (1924)
 • Miałam ci ja kochaneczka na chór mieszany (1924)
 • Pojedziemy na gon na chór męski (1924)
 • Oj dziewczę, dziewczę na chór mieszany (1924)
 • Deszcz idzie na chór mieszany (1924)
 • Jak ja ciebie na chór mieszany (1924)
 • Stoi lipka na chór mieszany (1924)
 • Krakowski mosteczek na chór mieszany (1924)
 • Śniło się Marysi na chór mieszany (1924)
 • U mej matki na chór mieszany (1924)
 • Jak się będę wydawała na chór mieszany (1924)
 • Nie chcę cię Kasiuniu [wersja II] na małą orkiestrę symfoniczną (1924)
 • Służyłam u pana [wersja II] na chór mieszany (1924)
 • Kolędziołki beskidzkie na chór żeński (1925)
 • Kołysanka (Ta kolebka, ta wierzbowa) na chór żeński (1925)
 • Oj Janicku serdecko na głos z fortepianem (ok. 1925)
 • A wsadzę ja jabłoneczkę na głos z fortepianem (ok. 1925)
 • Córuleńku Anuleńku na głos z fortepianem (ok. 1925)
 • Osa, osa, zimna rosa na głos z fortepianem (ok. 1925)
 • Hejże Maryś rusaj sobą na głos z fortepianem (1925)
 • Czemuż ci mi moja matko na chór mieszany (1926)
 • Za ujazdem czarna rola na chór mieszany (1926)
 • Już się lasy zielenią na chór mieszany (1926)
 • Siedzi zajączek na chór mieszany (1926)
 • Wedle tego Jędrzejeczka na chór mieszany (1926)
 • Pod kominem, scherzino piccolo na chór mieszany (1926)
 • Jechało pacholę na chór mieszany (1926)
 • Pieśni wielkanocne w łatwym układzie na chór mieszany (1926)
 • Chmiel Polski taniec weselny na orkiestrę symfoniczną (1927)
 • Kołysanka bez słów na chór mieszany (1927)
 • Pastorałki na chór mieszany i orkiestrę (1927)
 • Słowo o Jakubie Szeli na chór mieszany (1927)
 • Pod borem sosna [wersja I] na chór mieszany (1927)
 • Kaczor (Uśnijże mi moje dziecię), [wersja I] kołysanka na chór mieszany (1927)
 • Trzy utwory religijne w łatwym układzie na chór mieszany (1927)
 • Pieśni wielkopostne w łatwym układzie na chór mieszany (1927)
 • Dzień słowiański na chór mieszany i orkiestrę dętą (1928)
 • Oj ty wolo na chór mieszany (1928)
 • Veni Creator [wersja I] na chór mieszany (1928)
 • Veni Creator [wersja II] na chór męski z towarzyszeniem organów (1928)
 • Suita pastoralna na recytatora, chór mieszany i orkiestrę (1929)
 • Kolęda w olbrzymim mieście, recytacja na chór, głos solowy i perkusję (1929)
 • Muzyka symfoniczna na orkiestrę (1930)
 • Rapsod na orkiestrę i recytację (przed 1932)
 • Hymn na 250. rocznicę odsieczy Wiednia na 2 głosy wokalne (1933)
 • Zwycięzca na głos solo (1933)
 • Kantata romantyczna [wersja I] na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1934)
 • Mruczkowe bajki, wariacje II na chór mieszany i 2 fortepiany (1934)
 • Kukułecka (Kukułecka kuka, Jasio listy pise) na chór mieszany (1934)
 • A kto ciebie na głos i fortepian (1935)
 • Koło mego ogródeczka na głos z fortepianem (1935)
 • Uśnijże mi moje dziecię [wersja II] na głos z fortepianem (1935)
 • Pod borem sosna [wersja II] na głos z fortepianem (1935)
 • Liście w ogrodzie na głos z fortepianem (1935)
 • Miała Kasieńka na głos z fortepianem (1935)
 • Nie chcę cię Kasiuniu [wersja III] na głos z fortepianem (1935)
 • Są na boru szyszki na głos z fortepianem (1935)
 • Ta kolebka (Kołysanka) [wersja II] na głos i fortepian (1935)
 • Hej żeglajże żeglarze na głos z fortepianem (1935)
 • Hejże ino fijołeczku leśny na głos z fortepianem (1935)
 • Som w stawie rybecki [wersja I] na głos z fortepianem (1935)
 • Kołysanka lalek (U naszego synka) na głos i fortepian (1935)
 • Ballada na orkiestrę symfoniczną (przed 1936)
 • Oj siadaj, siadaj na chór mieszany (1937)
 • Som w stawie rybecki [wersja II] na 3-głosowy chór żeński (1938)
 • Powiewaj wiatreńku na chór żeński (1938)
 • Kwartet smyczkowy nr 1 Es-dur (przed 1939)
 • Deszcz po szybce ścieka na chór mieszany (1939)
 • Na krosnach (Sam od brzega) na głos i fortepian (przed 1939)
 • Na glinianym wazoniku [wersja I] na 8-głosowy chór mieszany (1939)
 • Powadziły się bieguny na głos i fortepian (przed 1939)
 • Stuku, puku na 3-głosowy chór żeński (1939)
 • Ruta, poemat symfoniczny na orkiestrę (przed 1939)
 • Kantata żniwna (olimpijska) na 8-głosowy chór mieszany (1940-47)
 • Na glinianym wazoniku [wersja II] na chór męski (1941)
 • Pastorałka (Pienia aniołów brzmią pod niebiosy; Pójdziemy bracia) na chór żeński (1942)
 • Dwa mazurki na skrzypce i fortepian (1942)
 • W Betleem sławnem na chór żeński i fortepian lub organy (1942)
 • Pragną oczki [wersja II] na chór mieszany z towarzyszeniem 2 fortepianów (1943)
 • Kwartet smyczkowy nr 2 "Jeleniecki" (1943)
 • Kujawiak-ballada (Miesiączku świeć w okno moje) na 8-głosowy chór mieszany (1944)
 • Psalmodia na chór mieszany i orkiestrę (1944)
 • Andante d-moll na kwartet smyczkowy (przed 1945)
 • Andante D-dur na kwartet smyczkowy i chór mieszany ad libitum (przed 1945)
 • Od buczku do buczku na 3 głosy żeńskie (lub dziecięce) (1945)
 • Krakowiak Es (Zeszły się jedna z drugą) na chór mieszany (1945)
 • Wlazła na wieżę na chór mieszany (1945)
 • Ma miła dzieweczko na chór żeński (1945)
 • Oj, przyszło mi, przyszło na chór mieszany (1945)
 • Siadaj na wóz na chór żeński (1945)
 • Krakowiak C (Hejże ino po skalmirsku) na chór męski (1945)
 • Młodo pani na cepiecek prosi [wersja I] na chór głosów równych (1945)
 • Młodo pani na cepiecek prosi [wersja II] na głos z towarzyszeniem skrzypiec (1945)
 • Szumi dolina [wersja I] na chór mieszany (1945)
 • Szumi dolina [wersja II] na podwójny kwartet smyczkowy (po 1945)
 • Hosa, hosa [wersja I] na chór mieszany (1945)
 • Hosa, hosa [wersja II] na podwójny kwartet smyczkowy (po 1945)
 • Leciały gęsi [wersja II] na chór mieszany (1945)
 • Leciały gęsi [wersja III] na podwójny kwartet smyczkowy (po 1945)
 • Proso (Czyje proso ograniacie) [wersja I] na chór żeński (1945)
 • Ej za dworem na górze [wersja I] na chór głosów równych (1945)
 • Ej za dworem na górze [wersja II] na głos z towarzyszeniem skrzypiec (1945)
 • Zarżyjże mi mój koniczku na 3 głosy żeńskie lub dziecięce (1945)
 • Trzy utwory na fortepian (1945)
 • Kasia, suita ludowa w 5 częściach na orkiestrę smyczkową i 2 klarnety (1946)
 • Na glinianym wazoniku [wersja III] na 8-głosowy chór mieszany i 2 fortepiany (1946)
 • Zielony gaiku na głos z towarzyszeniem skrzypiec, altówki i wiolonczeli (1947)
 • Na glinianym wazoniku [wersja IV], scherzo na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1947)
 • Uważ mamo raz [wersja I], kujawiak na 1 lub 2 głosy żeńskie z towarzyszeniem fortepianu (1947)
 • U sąsiada kalenica spadła [wersja I] na 4-głosowy chór męski i instrumenty (1947)
 • Pochód czasów, onomatopeja rytmiczna - recytacja masowa na wielki zespół mieszany i instrumenty perkusyjne (1947)
 • Trio na dowolne instrumenty: smyczkowe, dęte lub mieszane (1947)
 • A czemużeś nie przyjechał, obrazek wiejski na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1948)
 • Kołysanka d-moll [wersja I] na chór mieszany (1949)
 • Szła Karolinka na chór mieszany (1949)
 • Kaczki na chór mieszany (1949)
 • W gaiku na chór mieszany (1949)
 • Leluje na chór mieszany (1949)
 • Pieśń pracy [wersja I] na chór mieszany (1949)
 • Pieśń pracy [wersja II] na chór męski (1949)
 • Tren (Wokaliza) na głos i fortepian (1949)
 • Kujawiak G (Pod borem sosna) [wersja III] na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1952)
 • Tam na górze jawor stoi na chór mieszany (1953)
 • Pado dysc na chór mieszany i mały zespół orkiestrowy (1953)
 • Pieśni Mickiewiczowskie na chór mieszany (1954)
 • Koncert staromiejski na wielką orkiestrę smyczkową (1954)
 • Proso (Czyje proso ograniacie) [wersja II] na chór mieszany (1954)
 • Szyszki, rondo na orkiestrę symfoniczną (1954)
 • Kantata romantyczna [wersja II] na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1955)
 • Jesień (Na skrzydłach lipowych śnieg) na głos z fortepianem (1955)
 • Rytmy na zespół perkusyjny (ok. 1955)
 • Rybeczki (Som w stawie rybecki) [wersja III] na chór mieszany i orkiestrę (1956)
 • Gołębica, kantata na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę (1959-63)
 • Zawołanie (Millenium) na instrumenty dęte i perkusyjne (ok. 1960)
 • Uważ mamo raz [wersja II], kujawiak na chór żeński, fortepian i perkusję (1961)
 • Zawitał nam dzionek na chór żeński (1961)
 • List do Marc Chagalla, rapsod dramatyczny na głosy solowe, recytatorów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1961)
 • Po nocnej rosie na chór żeński (1961)
 • Kołysanka d-moll [wersja II] na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1961)
 • U sąsiada kalenica spadła [wersja II] na chór żeński, fortepian na 4 ręce i perkusję (1961)
 • Przyleciał gołąbek na chór żeński (1961)


Autor: Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, październik 2006.
 

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2007/10/08
Facebook Twitter Reddit Share

Brak podobnych artystów.