Content anchor

Mikołaj Gomółka

Kompozytor i instrumentalista. Urodził się ok. 1535 w Sandomierzu, data i miejsce śmierci są nieznane.

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Od 1545 przebywał w Krakowie na dworze Zygmunta Augusta jako paź i chłopiec-śpiewak. W kwietniu 1548 rozpoczął naukę muzyki pod kierunkiem Jana Klausa, jednego z królewski fistulatorów, grającego na instrumentach dętych drewnianych. Odtąd Gomółka przynależał do tego zespołu, początkowo w charakterze ucznia (1548-50), a od 1558 jako pełnoprawny instrumentalista. Ponieważ zaliczano go do grupy fistulatorów włoskich, można przypuszczać, że uczył się gry nie tylko na instrumentach dętych, ale także na strunowych (skrzypce, lutnia), a może i klawiszowych. W okresie nauki przebywał wraz z dworem królewskim w Krakowie, Wilnie, Knyszynie, Piotrkowie (1552), Gdańsku i być może u księcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu. Kapelę Zygmunta Augusta opuścił 16 sierpnia 1563. Gdzie przebywał i czym się zajmował w ciągu następnych 3 lat, nie wiadomo.

W 1566 powrócił do Sandomierza. O jego działalności muzycznej w tym mieście brak jakichkolwiek wiadomości. Zajmował się natomiast sprawami finansowymi oraz pełnił różne funkcje związane z sądownictwem. W 1567 i ponownie w 1568 został wybrany jednym z siedmiu ławników. Pomiędzy 1567 a 1570 ożenił się z Jadwigą, córką rajcy miejskiego z Tarnowa – Tomasza Kuszmierzowicza. Od 1572 do 1573 pełnił funkcję zastępcy wójta miejskiego. W 1578 opuścił rodzinne miasto.

W późniejszych latach przebywał prawdopodobnie w Krakowie, przypuszczalnie jako muzyk na dworze biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. W czerwcu 1590 lub wcześniej został muzykiem na krakowskim dworze kanclerza Jana Zamoyskiego (razem ze swoim synem, Michałem). Pozostawał tam jeszcze 30 kwietnia 1591 i to jest ostatnia znana data z jego życia. Nie jest wiadome, kiedy i gdzie zmarł.

W 1580, w krakowskiej drukarni Łazarza Andrysowicza, wydane zostały "Melodie na psałterz polski, przez Mikołaja Gomółkę uczynione" – jedyne znane obecnie dzieło kompozytora. Stanowią one muzyczną wersję "Psałterza Dawidowego" Jana Kochanowskiego, parafrazy biblijnych wierszy przypisywanych królowi Dawidowi. "Psałterz" Kochanowskiego ukazał się drukiem w 1579, a już rok później "Melodie" Gomółki. Zachowało się 8 egzemplarzy tego druku: dwa w Krakowie – Biblioteka Czartoryskich i Biblioteka Jagiellońska, cztery w Warszawie – Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka, jeden w Gdańsku – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i jeden we Lwowie – Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk.

"Melodie na psałterz polski" to zbiór 150 psalmów, składający się z utworów krótkich – od 6 do 31 taktów – w układzie 4-głosowym:

 • I. "Szczęśliwy, który nie był miedzy złemi w radzie" / "Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum"
 • II. "Co za przyczyna tego zamieszania?" / "Quare fremuerunt gentes"
 • III. "Mocny Boże, jakóż ich wiele powstało!" / "Domine, quid multiplicati sunt, qui tribulant me?"
 • IV. "Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności" / "Cum invocarem, exaudivit me Deus iustitiae meae"
 • V. "Przypuść, Panie, w uszy swoje" / "Verba mea auribus percipe, Domine"
 • VI. "Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości" / "Domine, ne in furore tuo arguas me"
 • VII. "W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny" / "Domine, Deus meus, in te speravi"
 • VIII. "Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże" / "Domine, Dominus noster"
 • IX. "Ciebie będę, Boże prawy" / "Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo"
 • X. "Czemuś, Panie, odstąpił? Czemuś twarz swoję" / "Ut quid, Domine, recessisti longe"
 • XI. "Panu ja ufam, a wy mówicie: "Miedzy góry…"" / "In Domino confido, quomodo dicitis animae meae"
 • XII. "Zachowaj mię, o sprawco niebieskiego domu" / "Salvum me fac, Domine, quoniam deficit sanctus"
 • XIII. "Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoję" / "Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem?"
 • XIV. "Głupi mówi w sercu swoim" / "Dixit insipiens in corde suo"
 • XV. "Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał?" / "Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?"
 • XVI. "O, który siedzisz na wysokim niebie" / "Conserva me, Domine, quoniam speravi in te"
 • XVII. "Płacz sprawiedliwy i skargę moję" / "Exaudi, Domine, iustitiam meam"
 • XVIII. "Ciebie ja, póki mi jedno żywota stanie" / "Diligam te, Domine, fortitudo mea"
 • XIX. "Głupia mądrości, rozumie szalony" / "Coeli enarrant gloriam Dei"
 • XX. "Wsiadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy" / "Exaudiat te Dominus in die tribulationis"
 • XXI. "Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije" / "Domine, in virtute tua laetabitur rex et super salutare tuum exultabit"
 • XXII. "Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny" / "Deus, Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti?"
 • XXIII. "Mój wiekuisty pasterz mię pasie" / "Dominus regit me et nihil mihi deerit"
 • XXIV. "I ziemia i cokolwiek na niej sie najduje" / "Domini est terra et plenitudo eius, orbis terrarum"
 • XXV. "Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje" / "Ad te, Domine, levavi animam meam, Deus meus"
 • XXVI. "Panie, uczyń sąd o mnie, a tam ujźrzysz moję" / "Iudica me, Domine, quoniam ego in innocentia mea ingressus sum"
 • XXVII. "Pan ogniem swojej światłości" / "Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo?"
 • XXVIII. "Królu niebieski, zdrowie dusze mojej" / "Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas"
 • XXIX. "Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu" / "Adferte Domino, filii Dei, adferte Domino filios arietum"
 • XXX. "Będę cię wielbił, mój Panie" / "Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me"
 • XXXI. "W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony" / "In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum, in iustitia tua libera me"
 • XXXII. "Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono" / "Beati, quorum remissae sunt iniquitates et quorum tecta sunt peccata"
 • XXXIII. "Pana sercem wesołym wspomieńcie cnotliwi" / "Exultate, iusti, in Domino"
 • XXXIV. "Jakokolwiek szczęście ku mnie sie postawi" / "Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo"
 • XXXV. "Obrońca wieczny ludzi utrapionych" / "Iudica, Domine, nocentes me, expugna impugnantes me"
 • XXXVI. "Żywot niepobożnego za świadka mi stoi" / "Dixit iniustus, ut delinquat in semetipso"
 • XXXVII. "Nie obruszaj sie, że kto niewstydliwie" / "Noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem"
 • XXXVIII. "Czasu gniewu i czasu Twej popędliwości" / "Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me"
 • XXXIX. "Do tegom był myśl swą skłonił" / "Dixi: Custodiam vias meas, ut non delinquam in lingua mea"
 • XL. "Czekałem z cierpliwością, a Pan mię obaczył" / "Expectans expectavi Dominum"
 • XLI. "Szczęśliwy, który ludzi upadłych ratuje" / "Beatus, qui intelligit super egenum et pauperem"
 • XLII. "Jako na puszczy prędkimi psy szczwana" / "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum"
 • XLIII. "Niewinność, Panie, moję" / "Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta"
 • XLIV. "O Panie, w swoje własne uszysmy słychali" / "Deus, auribus nostris audivimus, patres nostri annuntiaverunt nobis"
 • XLVa. "Serce mi każe śpiewać panu swemu" / "Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi"
 • XLVb. "Serce mi każe śpiewać panu swemu" / "Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi"
 • XLVI. "Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy" / "Deus noster refugium et virtus, adiutor in tribulationibus"
 • XLVII. "Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie" / "Omnes gentes, plaudite manibus iubilate Deo in voce exultationis"
 • XLVIII. "O Panie, który nie masz nic równego sobie" / "Magnus Dominus et laudabilis nimis in civitate Dei nostri, in monte sancto eius"
 • XLIX. "Słuchaj, słuchaj, co żywo! Wszytki ziemskie kraje" / "Audite haec, omnes gentes, auribus percipite, qui habitatis orbem"
 • L. "Bóg wieczny, który wszystkim rozkazuje" / "Deus deorum, Dominus locutus est et vocavit terram"
 • LI. "Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany" / "Miserere mei, Deus, Secundum magnam misericordiam tuam"
 • LII. "Co sie chlubisz, niewstydliwy" / "Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate?"
 • LIII. "Głupi mówi w sercu swoim" / "Dixit insipiens in corde suo"
 • LIV. "Mocą imięnia swego i swej wszechmocności" / "Deus, in nomine tuo salvum me fac et in virtute tua iudica me"
 • LV. "Obrońca uciśnionych, Boże litościwy" / "Exaudi, Deus, orationem meam et ne despexeris"
 • LVI. "Smiłuj sie nade mną, Boże litościwy" / "Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo"
 • LVII. "Smiluj sie, Panie, czasu mego niepokoja" / "Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea"
 • LVIII. "Najdzie sie kiedy chwila tak szczęśliwa" / "Si vere utique iustitiam loquimini, recta iudicate, filii hominum"
 • LIX. "Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich" / "Eripe me de inimicis meis, Deus meus, et ab insurgentibus in me libera me"
 • LX. "Rozproszyłeś nas, Boże, Boże niezmirzony" / "Deus, repulisti nos et destruxisti nos, iratus es et misertus es nobis"
 • LXI. "Usłysz me prośby, Boże władze wiecznej" / "Exaudi, Deus, deprecationem meam, intende orationi meae"
 • LXII. "Bogu dusza ufa moja" / "Nonne Deo subiecta erit anima mea? Ab ipso enim salutare meum"
 • LXIII. "Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca" / "Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo"
 • LXIV. "Boże litościwy" / "Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor"
 • LXV. "Królu na ziemi i na wielkim niebie" / "Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi reddetur votum in Hierusalem"
 • LXVI. "Wszytka ziemia, wszytki kraje" / "Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius"
 • LXVII. "Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości" / "Deus misereatur nostri et benedicat nobis"
 • LXVIII. "O, który światem władasz i królujesz wiecznie" / "Exurgat Deus et dissipentur inimici eius"
 • LXIX. "Ratuj mię, Panie, bo złych przygód nawałności" / "Salvum me fac, Deus"
 • LXX. "Boże wiecznej mocy" / "Deus, in adiutorium meum intende, Domine, ad adiuvandum me festina"
 • LXXI = XXXI. "In te, Domine, speravi"
 • LXXII. "Daj swe baczenie, Boże, królowi" / "Deus, iudicium tuum regi da et iustitiam tuam filio regis"
 • LXXIII. "Niech co chce będzie, żyw Pan ludu swemu" / "Quam bonus Israel Deus"
 • LXXIV. "Także nas już na wieki, Boże nasz, opuścisz" / "Ut quid, Deus, repulisti in finem, iratus est furor tuus"
 • LXXV. "Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy" / "Confitebimur tibi, Deus, confitebimur et invocabimus nomen tuum"
 • LXXVI. "Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie" / "Notus in Judaea Deus, in Israel magnum nomen eius"
 • LXXVII. "Pana ja wzywać będę, dokądem żywy" / "Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Deum et intendit mihi"
 • LXXVIII. "Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje" / "Attendite, popule meus, legem meam, inclinate aurem vestram"
 • LXXIX. "Pohańcy, o Boże żywy" / "Deus, venerunt gentes in haereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum"
 • LXXX. "Słysz, pasterzu Izraelski, nasz głos załościwy" / "Qui regis Israel, intende, qui deducius velut ovem Ioseph"
 • LXXXI. "Radujcie sie Bogu nawyższemu" / "Exultate Deo adiutori nostro, iubilate Deo Jacob"
 • LXXXII. "Królowie sądzą poddane" / "Deus stetit in synagoga deorum, in medio autem deos diiudicat"
 • LXXXIII. "Nie milcz ani odkładaj, nie cierp, Boże wieczny!" / "Deus, quis similis erit tibi? Ne taceas, neque compescaris, Deus"
 • LXXXIV. "Boże nasz, u którego w ręku wszytki boje" / "Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini"
 • LXXXV. "Owa czas, Panie, przyszedł pożądany" / "Benedixisti, Domine, terram tuam, avertisti captivitatem Jacob"
 • LXXXVI. "Nakłoń, o Panie, uszu swoich" / "Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me"
 • LXXXVII. "Pan miedzy wszytkimi" / "Fundamenta eius in montibus sanctis, diligit Dominus portas Sion"
 • LXXXVIII. "Boże, moja nadziejo i moja pomocy" / "Domine Deus salutis meae"
 • LXXXIX. "Twe miłosierdzie, Twoję prawdę, wieczny Panie" / "Misericordias Domini in aeternum cantabo"
 • XC. "Królu na wysokim niebie" / "Domine, refugium factus es nobis a generatione in generationem"
 • XCI. "Kto sie w opiekę poda Panu swemu" / "Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei coeli commorabitur"
 • XCII. "Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać" / "Bonum est confiteri Domino et psallere nomini tuo, altissime"
 • XCIII. "Pan chce królować, odział sie zacnością" / "Dominus regnavit, decorem indutus est, indutus est Dominus fortitudinem et praecinxit se"
 • XCIV. "Boże, któremu pomsta należy sprawnie" / "Deus ultionum Dominus, Deus ultionum libere egit"
 • XCV. "Pódźmy z ochotą, Panu chwałę dajmy" / "Venite, exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro"
 • XCVI. "Zacznicie nową możnemu" / "Cantate Domino canticum novum, cantate Domino, omnis terra"
 • XCVII. "Pan nasz, Bóg nasz panuje" / "Dominus regnavit, exultet terra, laetentur insulae multae"
 • XCVIII. "Nowy monarsze możnemu" / "Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit"
 • XCIX. "Pan króluje, który włada anjoły lotnemi" / "Dominus regnavit, irascantur populi, qui sedet super Cherubin, moveatur terra"
 • C. "Wszyscy, którzy po ziemi chodzicie" / "Iubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia"
 • CI. "Ciebie, o Boże niezmierzony" / "Misericordiam et iudicium cantabo tibi, Domine"
 • CII. "Usłysz prośby moje, Boże litościwy" / "Domine, exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat"
 • CIII. "Błogosław, duszo moja, Panu swojemu" / "Benedic, anima mea, Domino et omnia, quae intra me sunt, nomini sancto eius"
 • CIV. "Duszo, śpiewaj Panu pieśń: O nieogarniony" / "Benedic, anima mea, Domino, Domine Deus meus, magnificatus es vehementer"
 • CV. "Chwalcie Pana, imięnia Jego wzywajcie" / "Confitemini Domino"
 • CVI. "Chwalcie Pana prze dobroć Jego nieprzebraną" / "Confitemini Domino, quoniam bonus"
 • CVII. "Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną" / "Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius"
 • CVIII. "Ochotną myśl, ochotne serce w sobie czuję" / "Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo et psallam in gloria mea"
 • CIX. "Boże, którego chwała w mych uściech wieczna" / "Deus, laudem meam ne tacueris, quia os peccatoris et os dolosi super me aperturo est"
 • CX. "Rzekł Pan do pana mego swym głosem łaskawym" / "Dixit Dominus domino meo: Sede a dextris meis"
 • CXI. "Pana ja zawżdy miedzy cnotliwemi" / "Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, in consilio iustorum et congregatione"
 • CXII. "Szczęśliwy człowiek prawdziwie" / "Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis eius volet nimis"
 • CXIII. "Dziatki niewinne, panienki uczciwe" / "Laudate, pueri, Dominum, laudate nomen Domini"
 • CXIV. "Na ten czas, gdy Żydowie, dostawszy swobody" / "In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro"
 • CXV. "Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu" / "Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam"
 • CXVI. "Mam przecz Pana miłować, który z laski swoje" / "Dilexi, quoniam exaudiet Dominus"
 • CXVII. "Wszelki naród, wszelkie plemię" / "Laudate Dominum, omnes gentes, laudate eum, omnes populi"
 • CXVIII. "Chwalcie Pana prze dobroć jego niewymowną" / "Confitemini Domino, quoniam bonus"
 • CXIX." Szczęśliwi, którzy sie Pańskim zakonem sprawują" / "Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini"
 • CXX. "W każdym ucisku swoim wołałem do Pana" / "Ad Dominum, cum tribularer, clamavi et exaudivit me"
 • CXXI. "Człowiek ja nieszczęśliwy, człowiek strapiony" / "Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi"
 • CXXII. "Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy" / "Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus"
 • CXXIII. "Boże, który mieszkasz nad wszytkiemi nieby" / "Ad te levavi oculos meos, qui habitas in coelis"
 • CXXIV. "By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie" / "Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel, nisi quia Dominus erat in nobis, cum exurgerent homines in nos"
 • CXXV. "Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu" / "Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Hierusalem"
 • CXXVI. "Gdy z okrutnej Babilony" / "In convertendo Dominus captivitatem Sion facti sumus sicut consolati"
 • CXXVII. "Jesli domu sam Pan nie zbuduje" / "Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant eam"
 • CXXVIII. "Szczęśliwy człowiek prawdziwie" / "Beati omnes, qui timent Dominum, qui ambulant in viis eius"
 • CXXIX. "Mogą rzec Pańscy wybrani" / "Saepe expugnaverunt me a iuventute mea, di cat nunc Israel"
 • CXXX. "W troskach głębokich ponurzony" / "De profundis clamavi ad te, Domine, Domine, exaudi vocem meam"
 • CXXXI. "Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu moim" / "Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei"
 • CXXXII. "Pomni, Panie, Dawida i jego trudności" / "Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis eius"
 • CXXXIII. "Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjęmna" / "Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum"
 • CXXXIV. "Teraz, o wierni Pańscy służebnicy" / "Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini"
 • CXXXV. "O słudzy Pańscy, ze wszech naświętszemu" / "Laudate nomen Domini, laudate servi Dominum"
 • CXXXVI. "Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej" / "Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius"
 • CXXXVII. "Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody" / "Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion"
 • CXXXVIII. "Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnemi" / "Confitebor tibi, Domine"
 • CXXXIX. "Tobie, rządźca niebieski, Tobie, mój Boże" / "Domine, probasti me et cognovisti me, tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam"
 • CXL. "Bróń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych" / "Eripe me, Domine, ab homine malo, a viro iniquo eripe me"
 • CXLI. "Ciebie, ojcze, wzywam, łaskawy, Ty moje" / "Domine, clamavi ad te, exaudi me, intende voci meae, cum clamavero ad te"
 • CXLIIa. "Pana wołam, Pana proszę" / "Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus sum"
 • CXLIIb. "Pana wołam, Pana proszę" / "Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus sum"
 • CXLIII. "Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje" / "Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua"
 • CXLIV. "Tobie, Panie, pókim żyw, ja muszę dziękować" / "Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium et digitos meos ad bellum"
 • CXLV. "Ciebie chwalę, Boże mój, imięniowi Twemu" / "Exaltabo te, Deus meus rex, et benedicam nomini tuo in saeculum et in saeculum saeculi"
 • CXLVI. "Tobie, nieśmiertelny Panie" / "Lauda, anima mea, Dominum, laudabo Dominum in vita mea"
 • CXLVII. "Chwalcie Pana! Godno dać cześć Panu temu" / "Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus"
 • CXLVIII. "Duchy prózne śmiertelności" / "Laudate Dominum de caelis, laudate eum in excelsis"
 • CXLIX. "Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi" / "Cantate Domino canticum novum, laus eius in ecclesia sanctorum"
 • CL. "Chwalcie Pana z Jego świętobliwości" / "Laudate Dominum in sanctis eius, laudate eum in firmamento virtutis eius"

Autor: Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, grudzień 2006 r.

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2007/03/22
Facebook Twitter Reddit Share

Mikołaj Gomółka

Wydarzenia

Brak podobnych artystów.