Content anchor

Maria Erdman

Maria Erdman, fot. Festiwal
Wszystkie Mazurki Świata

Klawikordzistka i organistka, występuje na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Szczególną uwagę poświęca muzyce dawnej i muzyce doby romantyzmu.

Ukończyła studia muzyczne na dwóch wydziałach Akademii Muzycznej w Warszawie – Teorii Muzyki (praca ''Polska muzyka organowa XVI wieku na tle ówczesnej muzyki europejskiej'', napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Erdmana) i Organów (w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego), oraz podyplomowe studia w zakresie gry na klawikordzie (prof. Menno van Delft) i organach (prof. Pieter van Dijk) w Conservatorium van Amsterdam. Pobierała lekcje klawesynu u prof. Urszuli Bartkiewicz i prof. Danuty Kleczkowskiej. Brała udział w kursach mistrzowskich z zakresu gry i improwizacji organowej, prowadzonych przez Guy Boveta, Marie-Claire Alain, Petera Baresa, Christophera Stembridge’a i Władysława Kłosiewicza.

Klawikord

W 2006 roku nakładem wydawnictwa Acte Prealable ukazał się jej debiutancki trzypłytowy album z rejestracją utworów zebranych z kancjonału S.S. Klarysek w Starym Sączu z 1768 roku. Jest pierwszym powstałym w Polsce nagraniem na klawikordzie. Maria Erdman uczy gry na klawikordzie w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Działa również na rzecz poszerzania klawikordowego repertuaru o muzykę współczesną. W kwietniu 2008 Maria Erdman wykonała na koncercie Katedry Kompozycji AMFC zadedykowany sobie utwór na klawikord ''Deux Hommages'' Aleksandra Kościówa.

Organy

Prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Prowadzi  kursy gry na organach, klawikordzie i kursy basso continuo w ramach Letniej Akademii Academia Narolense i Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej Academia Bydgostiensis. Wspołpracuje z Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej w Wilanowie.

Działalność koncertowa

Maria Erdman występuje z koncertami na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, jako solistka na klawikordzie i organach oraz kameralistka w partiach basso continuo na klawesynie i organach. Szczególną uwagę poświęca muzyce dawnej i muzyce doby Romantyzmu – w tym muzyce polskiej. W 2006 wystąpiła z recitalem w St. Cecilia Hall w Edynburgu, wykonując między innymi polskie utwory organowe z XVI, XVII i XVIII stulecia. Od 2005 roku współpracuje z Benedekiem Csalogiem, wybitnym wirtuozem fletu traverso i uznanym autorytetem w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej. W 2006 Maria Erdman została zaproszona do udziału w koncertach z Konstantym Andrzejem Kulką.

Teoria muzyki i działalność popularyzatorska

Maria Erdman łączy praktykę koncertową z działalnością w dziedzinie teorii muzyki. Przygotowała wydanie wybranych utworów organowych Mieczysława Surzyńskiego, brała udział w pracach nad włoskim wydaniem ''Fiori Musicali'' Girolamo Frescobaldiego oraz wydaniem ''Polskiej Muzyki Klawiszowej z Wydawnictwa Józefa Elsnera na klawesyn lub fortepian'' pod redakcją Urszuli Bartkiewicz. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje artykuły w pismach fachowych (''De Clavichordio'', ''Muzyka'' Instytutu Sztuki PAN) oraz popularyzatorskich (''Ruch Muzyczny'', ''Muzyka21'').

Źródła: materiały prasowe

Obrazek użytkownika Filip Lech
Filip Lech
2017/03/10
Facebook Twitter Reddit Share
Maria Erdman
Podobni twórcy