Content anchor

Andrzej Różycki

Grupa Zero-69: Andrzej Różycki, Antoni Mikołajczyk, Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, Michał Kokot, fot. pochodzi z wystawy CSW Toruń
Grupa Zero-69: Andrzej Różycki, Antoni Mikołajczyk, Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, Michał Kokot, fot. pochodzi z wystawy CSW Toruń

Fotograf, filmowiec i teoretyk fotografii. Urodzony w 1942 w Baranowiczach.

W latach 1961-66 odbył studia konserwacji zabytków i muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1963 należał do grupy fotograficznej "Rytm". Od 1964 członek grupy "Zero 61". Studia na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi (1969-1975), gdzie następnie był wykładowcą. Od 1970 do 1977 należał do Warsztatu Formy Filmowej, działającego w szkole filmowej w Łodzi. Od lat 60. do końca 90. związany był z łódzkim środowiskiem progresywno-awangardowym. Uczestniczył w jego w najważniejszych manifestacjach artystycznych. W latach 70. i 80. współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, gdzie zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, głównie o tematyce etnograficzno-antropologicznej. Członek ZPAF od 1966, a od 2002 członek honorowy.

Stał się miłośnikiem, znawcą i zbieraczem ostatnich dokonań polskiej sztuki ludowej z zakresu malarstwa, rzeźby i ceramiki, gromadząc znaczącą kolekcję w skali ogólnopolskiej. Od początku lat 80. do ok. 1987 roku był uczestnikiem wielu manifestacji w ramach Kultury Zrzuty; wcześniej (1979) wpłynął ideowo na kształtowanie się powstającej grupy Łódź Kaliska. W końcu lat 80. i w 90. zainteresowany był przede wszystkim filmem, m.in. stworzył cykl obrazów dla telewizji polskiej pt. Era Wodnika. Autor nagradzanych na wielu festiwalach filmów, w tym tak wybitnych, jak Nieskończoność dalekich dróg, Podpatrzona i podsłuchana Zofia Rydet A.D. 1989 i Fotograf Polesia (2001) - poświęcony Józefowi Szymańczykowi (1909-2003).

Twórczość fotograficzna Różyckiego od początku miała istotne przesłanie antropologiczne o symbolicznym wyrazie. Jego twórczość z lat 60. należy do czołowych przejawów fotografii inspirowanej malarstwem młodopolskim (m.in. Jacek Malczewski), tradycją piktorializmu (Jan Bułhak) i grafizacji obrazu (Edward Hartwig), przechodząc coraz bardziej do specyficznie interpretowanej nowoczesności o ekspresyjnym zabarwieniu i literackich inklinacjach. W latach 70. mimo wpływów konceptualizmu pozostał wierny swym duchowym i egzystencjalnym pytaniom o naturę bytu, o tożsamość i mityczność świata. Można zaryzykować tezę, że jego twórczość fotograficzna łącząca dwa sprzeczne założenia (badania medialne i symbolizm antropologiczny) należy do najważniejszych w okresie WFF, jak i polskiego konceptualizmu dekady lat 70. XX wieku. Istotne dokonania miał także w latach 80. (pastisz oraz ironia i krytyka "państwa wojny"), na początku lat 90. w wyniku tęsknoty za sacrum oraz fascynacją autentyczną sztuką ludową przeszedł do twórczości jeszcze bardziej religijnej - Moc sakralizacji (1993), w której swe życie starał się połączyć z oddziaływaniem mocy Chrystusa - Natury frasobliwe (1991). Jego twórczość z lat 60. do 90. o istotnym składniku symbolicznym, w której ważną rolę odegrało zarówno malowanie, jak i wykorzystanie starej fotografii, należy do najważniejszych osiągnięć polskiej powojennej fotografii. Twórczość Różyckiego w znaczący sposób wpłynęła na szereg ważnych artystów, takich jak Wojciech Prażmowski, Waldemar Jama, Stanisław Woś. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Toruniu i w Galerii Wymiany w Łodzi.

Najważniejszym monograficznym podsumowaniem jego twórczości była wystawa z 2004 roku "Andrzej Różycki. Chodzę swoimi drogami", (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie).

Autor: Krzysztof Jurecki, Muzeum Sztuki w Łodzi, marzec 2004.

Obrazek użytkownika Culture.pl
Culture.pl
2004/04/08
Facebook Twitter Reddit Share

Andrzej Różycki

Multimedia

Andrzej Różycki

Artykuły

Antoni Mikołajczyk, Bez tytułu, 1968, technika własna, odbitka barwna żelatynowo-srebrowa, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, fot. dzięki uprzejmości organizatorów

Muzeum Sztuki w Łodzi przypomina dorobek artystyczny grupy artystycznej Zero-61, działającej w latach 60. XX wieku. Eksperymentalne prace fotograficzne grupy zobaczyć można podczas retrospektywnej wystawy trwającej od 7 września 2016 do 8 stycznia 2017 roku. Czytaj dalej about: Eksperymenty grupy Zero-61 w Łodzi

Sztuka wideo pojawiła się w Polsce w pierwszej połowie lat 70. w środowisku skupionym wokół "Warsztatu Formy Filmowej". Wideo pojawiło się w działaniach artystów niemal natychmiast. Czytaj dalej about: Zarys historii sztuki wideo w Polsce

Andrzej Różycki

Wydarzenia

29lip'11
28sie'11
Okładka (nid 4896543)

Wystawa "Bycie z sacrum" jest szerszą prezentacją monograficzną, ukazującą twórczość Andrzeja Różyckiego w kontekście sztuki sakralnej... Czytaj dalej about: "Bycie z sacrum" - Andrzej Różycki w Galerii Sztuki Wozownia

Andrzej Różycki
Podobni twórcy