Content anchor

Poeta, eseista, teatrolog, autor przekładów dzieł papieża Jana Pawła II, prof. Jana Kotta, noblisty Harolda Pintera, profesor wizytujący City University of New York Graduate Center. Urodził się 7 maja 1927 roku, zmarł 6 grudnia 2010 roku.

Więcej »

Krytyk teatralny, eseista, teatrolog, poeta. Urodził się w Warszawie w roku 1929, zmarł w 1989 w Augustowie...

Więcej »
fot. Marek Dusza

Reżyser teatralny, teatrolog, pedagog. Urodził się w 29 czerwca 1936 roku w Mokrsku Dolnym.

Więcej »
Piotr Cieplak, fot. Photopass.pl

Urodził się w 1960 roku. Studiował teatrologię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczył się na przedstawieniach Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy i Teatru Ósmego Dnia.

Więcej »