Content anchor

Urodził się 27 lutego 1919 roku w Kaliszu. Zmarł 14 lipca 2005 roku w Warszawie.

Więcej »
Warszawa. Ulica Wierzbowa widziana od strony placu Teatralnego. Widoczne restauracje: Adria, Ziemiańska i Oaza, fot. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny / www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

"Witaliśmy pokój i niepodległość gestami obłędnej radości: w kawiarniach, dancingach, na balach" – wspominał malarz Konrad Winkler. Dwudziestolecie to czas niesłychanej aktywności stołecznych środowisk artystycznych. Oto przegląd miejsc oddających ducha tej epoki.

Więcej »

Pod egidą władzy i w salonach niezależnych, wyrastające z gruzów II wojny światowej kabarety na serio, artystyczne teatrzyki studenckie oraz krakowskie akademie śmiechu. O splątanych z historią i polityką dziejach polskiego kabaretu pisze w swojej nowej książce Izolda Kiec.

Więcej »
Юлиан Тувим, фрагмент послевоенной фотографии из собрания Национального цифрового архива

Poetycki geniusz polszczyzny, autor "Lokomotywy" i ekstatycznych liryków - to Tuwim, jakiego znamy. A co z obrazoburcą, rewolucjonistą, poetą reżimowym, mistykiem?

Więcej »