Content anchor
Leszek Lorent, fot. Mateusz Żaboklicki

Per­ku­si­sta, doktor sztuki muzycznej. W 2008 roku ukoń­czył z wyróż­nie­niem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się rów­nież w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzow­skiej kla­sie prof. Jeana Geoffroy’a.

Więcej »

Perkusista, urodzony 15 marca 1975 w Gdańsku.

Więcej »
Hob-beats: Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska, źródło: www.hob-beats.com

Perkusista, urodzony 2 lutego 1981 w Rzeszowie.

Więcej »

Perkusista, pedagog. Urodzony w 1927, zmarł w 1996.

Więcej »

Perkusista, urodzony 14 lipca 1968 w Zabrzu.

Więcej »

Kompozytor, perkusista i pianista, urodzony 18 marca 1965 we Wrocławiu.

Więcej »

Perkusista, urodzony 20 maja 1953 w Warszawie.

Więcej »

Perkusista, urodzony 11 stycznia 1956 w Krakowie.

Więcej »