Content anchor
repr. Laski Diffusion / East News

"Nie ma dzieci, są ludzie", "prawo dziecka do szacunku", "prawo by było, czym jest" - te hasła trafnie ujmują korczakowskie credo wychowawcze. Co jednak naprawdę znaczą?

Więcej »