Content anchor

Jedno z czterech ugrupowań, trzecie w kolejności po Bractwie Św. Łukasza i Stowarzyszeniu Plastyków Szkoła Warszawska, założonych przez uczniów Tadeusza Pruszkowskiego.

Więcej »
Wystawa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Zwornik" w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, maj 1933, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Zwornik" postał w 1928 roku z inicjatywy czterech absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: Emila Krchy, Kacpra i Stanisława Pochwalskich oraz Kazimierza Rutkowskiego.

Więcej »
Łukasza, I wystawa, Zachęta, Warszawa, 1928. Od lewej: Eliasz Kanarek, Aleksander Jędrzejewski, Antoni Michalak, Jan Wydra, Edward Kokoszko, Bolesław Cybis, Tadeusz Pruszkowski, Jan Zamoyski, Jan Gotard, Czesław Wdowiszewski. Fot. Zbiory Specjalne IS PAN / materiały wystawy "Sztuka wszędzie"

Jedno z najważniejszych polskich ugrupowań artystycznych 20-lecia międzywojennego, działające w latach 1925-1939, zwrócone ku tradycyjnemu, figuratywnemu malarstwu.

Więcej »
Okładka (nid 6289252)

Skandal, prowokacja - to tylko wybrane określenia, które towarzyszyły działalności grupy Łódź Kaliska. Czy słusznie? O tym można się przekonać na wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Więcej »

Ruch artystyczno-społeczny, który narodził się we Wrocławiu w latach 80., ale działał też w innych polskich miastach (Łódź, Warszawa, Lublin), głównie w drugiej połowie dekady.

Więcej »
Wojciech Bąkowski, podczas wręczenia nagrody Spojrzenia w roku 2011 Konradowi Smoleńskiemu, 20 października 2011, fot. Marek Krzyżanek

Penerstwo, powstałe w maju 2007 roku, to nie do końca sformalizowana grupa artystów z Poznania, byłych studentów tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, którzy ukończyli ją około 2005 roku.

Więcej »
Okładka (nid 6167606)

Warszawska galeria prezentuje dorobek czterech polskich grup artystycznych działających w latach 80. - Łodzi Kaliskiej, Gruppy, Luxusu i Koła Klipsa.

Więcej »
Okładka (nid 6143515)

Na wystawie w Muzeum Początków Państwa Polskiego można oglądać niemal 200 grafik, akwarel i obrazów olejnych.

Więcej »
Okładka (nid 4851620)

Grupa artystyczna "a.r.", działająca w latach 1929-1936, była jednym z najbardziej aktywnych ugrupowań polskiej awangardy okresu międzywojennego.

Więcej »
Okładka (nid 4338810)

Grupa Praesens działała w Warszawie, najintensywniej w latach 1926-1929, zrzeszając awangardowych architektów i artystów.

Więcej »
Okładka (nid 4248551)

Zrzeszenie Artystów Plastyków "Artes" działało we Lwowie w latach 1929-1936. Jego założycielami byli malarze: Jerzy Janish, Mieczysław Wysocki i Aleksander Krzywobłocki.

Więcej »
Okładka (nid 4240831)

Uczestnicy gry odkryją Warszawę lat 70. i 80. z perspektywy słynnej "artystycznej międzynarodówki" Fluxus...

Więcej »
Okładka (nid 4220280)

Grupa artystyczna, zwana też początkowo Grupą 5-ciu, działająca w Krakowie. Utworzona na początku 1956 roku, przetrwała do marca 1961...

Więcej »
Okładka (nid 3360738)

Plac przy ul. Andersa 13 na jedną noc stanie się baśniową hałdą śmieci, rozświetloną niezwykłym światłem...

Więcej »

Grupa artystyczna z Poznania (1983-1990). Jedna z najbardziej charakterystycznych dla sztuki polskiej lat 80. formacji, która w istotny sposób wpłynęła na specyfikę sztuki tej dekady.

Więcej »
Okładka (nid 4488502)

Malarz, grafik, twórca parateatralny, performer. Urodził się w 1938 roku w Wilnie, zmarł 21 sierpnia 2011 roku w Szklarskiej Porębie.

Więcej »