Content anchor
Teresa Żarnower, kompozycja filmowa,"Blok"1924, fot. Muzeum Sztuki w Łodzi

Z dorobku kina artystycznego II RP po wojnie pozostało niewiele. A i przed wojną filmowe eksperymenty nie miały lekko: nie trafiały do oficjalnego obiegu albo były besztane przez prasę i wygwizdywane przez publiczność. Jeszcze częściej pomysły rozbijały się brak funduszy.

Więcej »
​"Pocałunek", Irena Łuczyńska-Szymanowska, 1926, olej na płótnie, fot. ​Muzeum Narodowe w Warszawie

Pocałunek Ireny Łuczyńskiej-Szymanowskiej to radosny triumf młodości i miłości oraz jedno z najlepszych dzieł artystki w zbiorach publicznych.

Więcej »
Irena Łuczyńska-Szymanowska, fot. audiovis.nac.gov.pl (NAC)

Malarka, jedna z najbardziej popularnych portrecistek okresu dwudziestolecia międzywojennego. Urodziła się w 1890 roku, zmarła w 1966 roku w Warszawie.

Więcej »
"Szermierka", Leon Chwistek, 1919, 70x100cm, fot. zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

Leon Chwistek stworzył kilka prac poświęconych szermierce. Do dziś zachowały się dwa szkice sprzed I wojny, jeden gwasz, dwie akwarele datowane na lata 20., a także jeden obraz olejny pt. "Szermierka", przechowywany obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Artysta namalował go około 1919 roku i uchodzi on za jedno z najważniejszych dzieł polskiego formizmu.

Więcej »
Teresa Żarnower, projekt okładki książki Anatola Sterna w układzie graficznym Mieczysława Szczuki "Europa", 1929, fot. Muzeum Sztuki w Łodzi

"Europa" to jedno z najważniejszych dzieł polskiej i międzynarodowej awangardy. Była rezultatem współpracy poety Anatola Sterna oraz lidera polskiego konstruktywizmu, Mieczysława Szczuki. Przerwała ją śmierć Szczuki w Tatrach w 1927 roku. Tom ukazał się dwa lata po jego śmierci. Brakującą okładkę wykonała wieloletnia współpracowniczka artysty, Teresa Żarnower.

Więcej »
Bruno Jasieński, fot. ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do myśli europejskiej. Fillippo Tommaso Marinetti twierdził, że "Ryczący samochód (...) [jest] piękniejszy od Nike z Samotraki", a futuryści polscy głosili słynne GGA, czyli "gga gąsiora jest piękniejsze od śpiewu słowika".

Więcej »
"Nuż w bżuhu", 1921, fot. domena publiczna

Futuryści nie odmawiali klasykom ich historycznej roli, ale twierdzili, że współczesność stawia przed sztuką nowe zadania. Odrzucali wizerunek poety-mędrca stojącego ponad społeczeństwem. Sposobowi interpretowania rzeczywistości przez twórców romantycznych przeciwstawiali fascynację miastem i nowoczesną techniką.

Więcej »
Andrzej Strug, fot. Wikipedia

Pisarz, publicysta, scenarzysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy. Urodził się 28 listopada 1871 w Lublinie, zmarł 9 grudnia 1937 w Warszawie.

Więcej »
Warszawa. Ulica Wierzbowa widziana od strony placu Teatralnego. Widoczne restauracje: Adria, Ziemiańska i Oaza, fot. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny / www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

"Witaliśmy pokój i niepodległość gestami obłędnej radości: w kawiarniach, dancingach, na balach" – wspominał malarz Konrad Winkler. Dwudziestolecie to czas niesłychanej aktywności stołecznych środowisk artystycznych. Oto przegląd miejsc oddających ducha tej epoki.

Więcej »
Ilustracja z książki "Bajka o żołnierzu-tułaczu", autor: Edward Słoński, 1923, Wilno,  wyd. L. Chomiński, fot. fot. CBN Polona / www.polona.pl

W II RP powstawało sporo (lepszej i gorszej) literatury dziecięcej traktującej o tym, jak pięknie jest umrzeć za Ojczyznę. Jakie piętno odcisnęło takie wychowanie na pokoleniu Kolumbów? I czy literacki mit Orląt Lwowskich powrócił w figurze Małego Powstańca?

Więcej »
  Fotografia z obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, 2 i 3 maja 1966, Częstochowa, fot. Mirosław Stankiewicz / Forum

Niezależnie od epoki, Niemiec zawsze podstępnym Krzyżakiem, a Słowacki - wielkim poetą był. Prześledziliśmy, jak w Polsce od czasów zaborów zmieniały się obchody rocznic państwowych, i jak kreowano narodowe mity.

Więcej »
Program rozrywkowy "Pod włos" w Teatrze Cyrulik Warszawski w Warszawie, jedna ze scen. Widoczni między innymi: Zofia Terné, Stefania Górska (z prawej) i Fryderyk Járosy. Sierpień 1935 roku

Zamiarem autora - jak sam zdradza we wstępie do tego pięknie opracowanego albumu - było ukazanie wielkich i pomniejszych twórców i gwiazd międzywojnia, "po których pozostały historie tak ciekawe, że szkoda, by odeszły w zapomnienie".

Więcej »

Skąd ta nostalgia za światem przedwojennych warszawskich kawiarni i kabaretów, czarem małych kin i i blaskiem rewii? - II Rzeczpospolita znów jest w modzie.

Więcej »
Okładka (nid 6339644)

Filozof, erudyta i oryginał, autor setek bon motów i anegdot, sam nie napisał żadnej książki, za to o nim powstało kilka. Franc Fiszer zmarł 9 kwietnia 1937 roku. Wkrótce potem w tym samym roku ukazała się "Ferdydurke" Gombrowicza...

Więcej »
Eugeniusz Bodo w filmie "Wiatr od morza", 1930, fot. Laski Diffusion / East News

Aktor, śpiewak, reżyser, scenarzysta. Jeden z najpopularniejszych artystów przedwojennego polskiego kina oraz teatru rozrywkowego.

Więcej »

Kultura teatralna okresu dwudziestolecia międzywojennego ma dwa potężne nurty – teatry dramatyczne oraz teatry rozrywkowe i kabarety literackie.

Więcej »
Zofia Nałkowska, reprodukcja Danuta B. Łomaczewska / East News

Pisarka, publicystka, autorka dramatów, diarystka. Urodziła się 10 listopada 1884 roku w Warszawie, zmarła 17 grudnia 1954 roku tamże...

Więcej »

Aktor, jeden z najsławniejszych tragików w teatrze polskim, reżyser. Urodził się 13 marca 1884 roku w Warszawie, zmarł 4 września 1952 roku w Kościanie.

Więcej »

Kompozytor i dyrygent. Urodzony 3 października 1881 w Lublinie, zmarł 13 marca 1954 w Dubrowniku.

Więcej »

Polacy uczestniczyli w wielkich wystawach światowych od początku historii tych prestiżowych imprez. Przegląd obecności sztuki polskiej na wystawach światowych w dwudziestoleciu.

Więcej »

Strony