Wakacje Don Żuana - Anna Polony reżyseruje musical

Autor libretta Krzysztof Korwin Piotrowski postarał się, żeby uważny widz rozpoznał w jego tekście wiele odniesień do dramatów Moliera: "Mieszczanin szlachcicem" i "Don Juan".

Więcej »