Content anchor
  1. ... Warszawa 1981, "Księga zdziwień" (współautor Andrzej Dudziński "Dudi" - rysunki), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, ...

  2. Toys - Andrzej Wolski A still frame from Toys - Andrzej Dudziński, photo by Andrzej Adamczak The Adam Mickiewicz Institute’s ... sticks and stones to learn independent thinking. Andrzej Dudziński (creator of the famous 70s and 80s illustrations of the super-bird ...

  3. ... z aktorem i reżyserami, którzy z nim pracowali (m.in. Andrzej Wajda , Janusz Morgenstern , Wojciech Marczewski ). ... Funky Show , którego pomysłodawcą jest również Sambor Dudziński, to zabawa dźwiękami. Projekt powstał we współpracy z wybitnie ...

  4. ... Kiejstut Bereźnicki, Roman Cieślewicz, Edward Dwurnik, Andrzej Dudziński, Statys Eidrigevičius, Janusz Kapusta , Franciszek Maśluszczak, ...

  5. ... will also include an exhibition of prints and paintings by Andrzej Dudzinski , meetings with the creators of competition productions as well as ...

  6. ... , Józef Czapski , Zbigniew Dłubak , Tadeusz Dudziński, Edward Dwurnik , Antoni Fałat , Wojciech Fangor , Stanisław Fijałkowski , Eugeniusz Geppert , Andrzej Gieraga, Stefan Gierowski , Hilary Gilewski, Dorota Grynczel, ...

  7. ... , Mieczysław Górowski , Roman Kalarus , Andrzej Pągowski , Eugeniusz Get Stankiewicz, Rosław Szaybo , Wiesław Wałkuski, Andrzej Dudziński , Rafał Olbiński, Jakub T. Wolski - Podsekretarz Stanu w MSZ, ...

  8. ... uznanych twórców, takich jak Józef Czapski czy Andrzej Dudziński . W drugiej jest miejsce na ekspozycje lokalne, sopockie, oraz na ...

  9. ... Bereznicki, Roman Cieslewicz , Edward Dwurnik , Andrzej Dudzinski , Stasys Eidrigeviecius, Janusz Kapusta, Franciszek Masluszczak, ... as a student, in the various schools he attended. Andrzej Dudzinski populates his own works with symbolic, often humorous animals. The ...

  10. ... wybitnych artystów (m.in. Jerzy Duda-Gracz, Andrzej Dudziński , prof. Józef Hałas , Jerzy Jędrysiak, prof. Zbysław ...