Międzynarodowe Centrum Kultury rozpoczęło działalność w maju 1991 podczas odbywającego się w Krakowie Sympozjum KBWE poświęconego dziedzictwu kulturowemu.

Centrum podejmuje działania mające na celu ułatwienie i rozwój kontaktów międzynarodowych, koncentrując się wokół kwestii dotyczących dziedzictwa europejskiego i jego ochrony,wielokulturowości Europy i europejskiej tożsamości oraz współczesnych problemów kultury. Realizacji tych założeń służyły między innymi organizowane przez Centrum międzynarodowe konferencje, programy edukacyjne i badawcze oraz bogaty program wystawienniczy promujący sztukę europejską przełomu XIX i XX wieku (m. in. Klimt, Kokoschka, Schiele, Grosz, Dix, Mackintosh, Otto Wagner).

Międzynarodowe Centrum Kultury współpracuje z wieloma instytucjami w Europie, jak np.: Komisja Europejska, Rada Europy, UNESCO, European Cultural Foundation (Amsterdam), European Foundation Centre (Bruksela), Academia Istropolitana Nova (Bratysława), Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (Wiedeń), International Arts Bureau (Londyn), MucsarnokKunsthalle (Budapeszt), Narodowa Komisja ds. Restytucji Dóbr Kultury Ukrainy za Granicą (Kijów), Studienstiftung des deutschen Volkes (Bonn).

Galeria Centrum prezentuje i promuje: artystów polskich, artystów polskich zamieszkałych za granicą, artystów zagranicznych. Organizuje wystawy indywidualne, zbiorowe, problemowe, okolicznościowe, monograficzne.

Dzieki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz MechanizmuFinansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – utworzonego przezNorwegie, Islandie i Lichtenstein – zabytkowa kamienica "Pod Kruki" została przekształcona w odważnie zaprojektowany obiekt publiczny, tworzac w sercuKrakowa przestrzen zarówno dla dialogu kultur, jak i funkcji panstwowych.Wiosną 2009 otwarta zostałazmodernizowana siedziba Centrum. Integracja funkcjonalna i architektonicznabudynku frontowego i oficyny dokonana miedzy innymi poprzez przekrycie szklanymdachem przestrzeni pomiedzy nimi, a także połaczenie ich kładką komunikacyjnąpozwala na znaczne poszerzenie oferty programowej MCK.W wyremontowanej oficynie znajdują się pomieszczenia Instytutu DziedzictwaEuropejskiego oraz Biblioteki MCK wraz z czytelnią wyposażoną przez RolandBerger Strategy Consultants (Roland Berger Reading Room). Zespół konferencyjnywzbogacony został o dwa nowe foyer oraz salę panoramiczną na V pietrze, a patioutworzone na stropie sali konferencyjnej stało się wielofunkcyjną przestrzenią,służąca m.in. jako dodatkowa po-wierzchnia wystawiennicza dostepna bezposrednioz Galerii MCK. Tak zmodernizowana siedziba jako jeden z pierwszych obiektówpublicznych w zabytkowym centrum Krakowa jest w pełni przystosowany dopotrzeb osób niepełnosprawnych.

Opracowanie: czerwiec 2002; aktualizacja październik 2009.


Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
Tel: (+48 12) 424 28 00, 424 28 11
Fax: (+48 12) 421 85 71, 421 78 44
WWW: www.mck.krakow.pl
Email: [email protected]