Prezentacja polskiej kultury w Brazylii to pierwszy duży projekt realizowany przez Culture.pl —flagową markę Instytutu Adama Mickiewicza — w Ameryce Południowej. Punktem wyjścia do zbudowania programu było odwołanie się do wspólnego polsko-brazylijskiego dziedzictwa zrodzonego dzięki związkom wybitnych przedstawicieli obu kultur. Wśród Polaków, którzy na trwale wpisali się w kulturalny pejzaż Brazylii należy w tym kontekście wymienić Tadeusza Kantora, Zbigniewa Ziembińskiego, Yankę Rudzką, Lucjana Korngolda, Jorgego Zalszupina czy Krzysztofa Kieślowskiego. Kulminacją projektu był rok 2016, kiedy w ramach współpracy twórców z obu krajów realizowaliśmy szereg wydarzeń w sześciu brazylijskich miastach:  São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Belo Horizonte, Kurytybie i Brasílii, których wspólnym mianownikiem było zetknięcie  dwóch odległych sobie światów. Kolejne lata będą okazją do podtrzymania polsko-brazylijskich relacji i inicjowania nowych, inspirujących spotkań na styku kultur, które – jak pokazuje dotychczasowa współpraca i zebrane doświadczenie – przynosiły i przynoszą efekty niezwykłe, frapujące oraz pełne świeżości i mocy oczarowywania odbiorcy.

 

WYWIADY I OPINIE

TWÓRCY

WIDEO

Yanka Rudzka inspiruje tancerzy na festiwalu Vivadança w Brazylii Czytaj dalej

Pamięć, tożsamość i czas według Leonardo Moreiry Czytaj dalej

Sutari, fot. Aleksandra Gronowska / materiały promocyjne

Tradycyjne polskie pieśni zamieniają w kujawski swing, a ludowe śpiewy, szepty i okrzyki miksują z dźwiękami...tarki, miksera kuchennego, kluczy czy wanny wypełnianej wodą. Czytaj dalej