Prezentacja polskiej kultury w Brazylii to pierwszy duży projekt realizowany przez Culture.pl —flagową markę Instytutu Adama Mickiewicza — w Ameryce Południowej. Punktem wyjścia do zbudowania programu było odwołanie się do wspólnego polsko-brazylijskiego dziedzictwa zrodzonego dzięki związkom wybitnych przedstawicieli obu kultur. Wśród Polaków, którzy na trwale wpisali się w kulturalny pejzaż Brazylii należy w tym kontekście wymienić Tadeusza Kantora, Zbigniewa Ziembińskiego, Yankę Rudzką, Lucjana Korngolda, Jorge Zalszupina czy Krzysztofa Kieślowskiego. Historia pokazuje, że zetknięcie odległych sobie światów może dać efekty niezwykłe, frapujące, do dziś pełne świeżości i mocy oczarowywania odbiorcy. W roku 2016 pragniemy stworzyć okazje do kolejnych spotkań, które dadzą nowy impuls relacjom polsko-brazylijskim i będą okazją do kolejnej wymiany inspiracji. Program jest owocem  współpracy twórców z obu krajów i realizowany będzie w sześciu brazylijskich miastach:  São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Belo Horizonte, Kurytybie i Brasílii.

PROGRAM

WYWIADY I OPINIE

TWÓRCY