Content anchor

Ustanowiono Nagrodę im. Jerzego Turowicza


Mikołaj Gliński
Jerzy Turowicz, fot. Wojciech Plewiński / Forum
Jerzy Turowicz, fot. Wojciech Plewiński / Forum

W grudniu po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda im. Jerzego Turowicza. Wyróżniane będą dzieła żyjących polskich twórców reprezentujące wartości, które były bliskie wieloletniemu redaktorowi naczelnemu "Tygodnika Powszechnego".

Nagrodę ustanowiła Fundacja Jerzego Turowicza, która opiekuje się spuścizną Jerzego Turowicza, utrwala pamięć o nim i przypomina o ideach, które starał się zaszczepić, redagując pismo.

"Jerzy Turowicz poprzez swoje pismo i poprzez osobiste przyjaźnie łączył rozmaite, często odległe od siebie środowiska, budując między nimi trwałe mosty. Jego wszechstronne zainteresowania obejmowały praktycznie wszystkie dziedziny kultury. Stąd szeroko zakreślony program Nagrody" - informuje fundacja.

Logo nagrody Turowicza

Nagrodę będzie mógł zdobyć autor "wybitnego i oryginalnego" dzieła literackiego, naukowego, plastycznego, muzycznego, teatralnego lub filmowego, które znajduje się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności.

Jak podkreśliła Fundacja dzieło to powinno reprezentować wartości bliskie Turowiczowi m.in. personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, tolerancję i dialog będące podstawą funkcjonowania społeczeństwa, sprzeciw wobec ksenofobii, a zwłaszcza antysemityzmu, rewidowanie utrwalonych stereotypów.

Wyróżniane będą dzieła opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok jej przyznania. Nagrodę stanowią: statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji Jerzego Turowicza.

Kapitule nagrody przewodniczy dziennikarz "Tygodnika Powszechnego" i prezes Fundacji Jerzego Turowicza Tomasz Fiałkowski, a zasiadają w niej: Teresa Bogucka, Józefa Hennelowa, Dominika Kozłowska , Marcin Król, Tomasz Cyz, Jarosław Makowski, Wawrzyniec Smoczyński i Adam Szostkiewicz.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie kapituły, Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje "Tygodnika Powszechnego", "Znaku" i innych czasopism kulturalnych, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

W pierwszym etapie kapituła nominuje siedem dzieł, w drugim wyłoni spośród nich laureata. Wręczenie nagrody odbędzie się na początku grudnia, w 101. rocznicę urodzin jej patrona.

Jerzy Turowicz urodził się 10 grudnia 1912 r. w Krakowie. Był redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego" od 1945 r. do śmierci w 1999 r., z przerwą w latach 1953-1956, gdy odmówił publikacji nekrologu po śmierci Stalina. Turowicz był zaangażowany w nurt odnowy Kościoła, związany z II Soborem Watykańskim. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł 27 stycznia 1999 r. Został pochowany na cmentarzu w podkrakowskim Tyńcu.

Źródło: PAP, opr. mg, 27.06.2013

Kategoria: 
Literatura
Facebook Twitter Reddit Share